De cursussen zelfrealisatie helpen je onthechten, je ware zelf te ontdekken en je eigen pad in je leven te vinden met yoga en meditatie.

Waarom zou ik aan zelfrealisatie doen? Je volgt de zelfrealisatie cursussen voor je persoonlijke ontwikkeling, het is goed voor je lichaam en geest, je energiehuishouding en de ontwikkeling van je bewustzijn. Je gaat je eigen gedachtenpatronen beter begrijpen.

Hoe werkt het volgen van een cursus? Een cursus bestaat uit tien lessen. Een les bestaat uit het doen van yogahoudingen en concentratieoefeningen om in meditatie te komen. In iedere les wordt een nieuw thema besproken uit de yogafilosofie, waardoor je antwoord krijgt op de meest uiteenlopende vragen die je kunt hebben. De thema's hebben veel raakvlakken met je eigen ervaring in het dagelijks leven. Door het volgen van de lessen vergroot je je bewustzijn door de combinatie van theorie, praktische oefening en directe ervaring.

Is er een doel? Door het volgen van deze cursussen krijg je antwoord op vragen waarvan je dacht dat dat niet mogelijk was. De antwoorden ontdek je zelf. Je gaat ervaren dat het leven goed is, zoals het is, zoals jij bent. Dat geeft je het gevoel van 'thuiskomen', van rust, dat je in controle bent, minder oordelend en vriendelijk. Uiteindelijk krijg je antwoord op de achterliggende vraag, wie ben ik?

Is het iets voor mij? De cursussen zelfrealisatie zijn voor iedereen, voor mensen die voor het eerst met yoga in aanraking komen en voor mensen die op zoek zijn naar verdieping in yoga. Het is de identificatie van 'ik' of 'mijn' die je aan gedachten of dingen geeft, wat je heeft gevormd zoals je bent. Dat is voor iedereen verschillend, iedereen ervaart de dingen op zijn eigen manier. Tegelijkertijd zijn we allemaal onderdeel van één eenheid en dat is waarom universele yoga en meditatietechnieken iedereen op zijn eigen weg helpen.

Ontdek jezelf

Cursus overzicht

Er zijn 9 zelfrealisatie cursussen. Elke cursus behandeld een thema en bestaat uit tien lessen/onderwerpen. Deze onderwerpen brengen je stapje voor stapje dichter bij je zelf. Er zijn totaal 90 onderwerpen.

De 9 cursussen zijn zorgvuldig opgebouwd en sluiten op elkaar aan. Je kunt je inschrijven voor een cursus als je de voorgaande cursus hebt afgerond. Tussen de cursussen is er altijd een kleine pauze van twee lessen die je kunt gebruiken voor zelfstudie.

Je kunt alle 9 cursussen op hetzelfde tijdstip doen. Begin je bijvoorbeeld op woensdagavond met cursus 1, dan volgen op die woensdag daar vanzelf cursus 2 tot en met 9.

Na het volgen van de 9 cursussen heb je ervaren wat yoga voor je kan betekenen. Je staat nu stevig op je eigen benen, zodat yoga volledig geïntegreerd kan worden in je leven. Je kent de kunst van het leven en kan je op eigen kracht verder verdiepen in je zelf.

Zelfrealisatiecursus 1
Vind je eigen weg

Leef in het moment. Leer Yama's en ontdek yoga.

start maandagavond 4 september


Zelfrealisatiecursus 2
Reinig je lichaam

Maak je basis op orde. Fysiek, emotioneel & energetisch.


Zelfrealisatiecursus 3
Energie

Beoefen asana's en bereid je voor op een energiek leven.

start woensdagavond 6 september


Zelfrealisatiecursus 4
Kijk naar binnen

Kom in balans. Leer pranayama en ontdek wat dualiteit is.


Zelfrealisatiecursus 5
Het grote plaatje

Ontdek hoe de wereld in elkaar zit en leer pratyahara.

start donderdagavond 7 september


Zelfrealisatiecursus 6
Krijg inzicht

Begrijp karma en krijg een andere kijk op het leven.


Zelfrealisatiecursus 7
Niet denken

Bereid je voor op een intuïtiever leven en leer zonder gedachten te zijn.


Zelfrealisatiecursus 8
Intuïtie en intentie

Zie het leven zoals het is en leer mee te stromen.


Zelfrealisatiecursus 9
Liefde, vrede en vreugde

Geef je over en krijg inzicht in je zelf.


Zelfrealisatie cursus 1
wanneer: de volgende cursus start in september 2023
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Vind je eigen weg
Gaat over stilte, in het moment zijn. Je leert een concentratie oefening om je daarbij te helpen. Het thema heeft als doel om je eigen pad te vinden. Lees ons blog: aanwezig zijn.

 • Je leert de basis yoga houdingen
 • Je beoefent anapana, een concentratieoefening met je natuurlijke ademhaling.
 • Je ontdekt verschillende yoga stromingen, waaronder hatha yoga, raja yoga, boeddhisme en non-dualiteit.
 • Je leert de vijf yama's toe te passen.

In deze eerste cursus leer je de basis beginselen van yoga en ontdek je wat yoga voor jou kan betekenen.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 1 van 9
Raja Yoga stap: Yama
Bewustzijns niveau: Fysieke lichaam
Meditatie tijd: 10 tot 15 minuten

Je staat onderaan de berg van zelfbewustzijn, er wordt uitgelegd welke paden er zijn die je naar de top kunnen brengen. De Yama's brengen je in de juiste stemming om aan het avontuur te beginnen. Een concentratie oefening helpt je bewuster te worden.

Zelfrealisatie cursus 2
wanneer: de volgende cursus start in december 2023
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Reinig je lichaam
Maak je basis op orde. Je leert een aantal principes te hanteren die je leven aangenamer en waardevoller maken. Met ‘schoonmaak’ oefeningen leer je je lichaam te reinigen.

 • Je leert de vijf niyama's toe te passen.
 • Je ontdekt je eigen energie en de effecten daarvan op je eigen lichaam.
 • Je leert nieuwe yoga houdingen
 • Je beoefent zeven kriya's, dit zijn oefeningen om je energie gewaar te worden.
 • Je leert over de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether.

In deze tweede cursus maak je je basis op orde, zowel fysiek, emotioneel als energetisch.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 2 van 9
Raja Yoga stap: Niyama
Bewustzijns niveau: Fysieke lichaam
Meditatie tijd: 20 tot 25 minuten

Je zet je eerste stappen op het pad, je maakt kennis met energie en leert dat gedachten energie aansturen en energie op zijn beurt het lichaam in gang zet. De Niyama's helpen je dit te begrijpen en daarnaast zijn er oefeningen die je helpen energie gewaar te worden.

Zelfrealisatie cursus 3
wanneer: de volgende cursus start in september 2023
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Energie
Je wordt voorbereid op ervaringen die dieper gaan dan je fysieke lichaam. Je leert hierdoor beter de yogahoudingen te begrijpen die je in iedere les doet.

 • Je beoefent je eigen energie beheersing met de eerste pranayama.
 • De leert over energie begrippen, waaronder, shiva, shakti, bindhu's en kundalini.
 • Je ontdekt de zeven chakra's in je energie lichaam.
 • Je verdiept je yoga houdingen

In deze derde cursus ontdek je je eigen energie voor een energiek leven.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 3 van 9
Raja Yoga stap: Asana
Bewustzijns niveau: Fysieke lichaam
Meditatie tijd: 30 minuten

Je doet al een tijd asana's, nu wordt uitgelegd waarom je die doet. Je stapt lekker door op het pad, het voelt vertrouwd. Vervolgens maak je een stap naar gebruik van energie, je krijgt een handvat om met energie te gaan werken om je bewustzijn te vergroten. Dit bewustzijn laat je de dualiteit van het bestaan zien.

Zelfrealisatie cursus 4
wanneer: de volgende cursus start in december 2023
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Kijk naar binnen
Je energie kanalen worden schoongemaakt met de energie oefeningen die je leert. Door de betere energie doorstroming kom je in balans.

 • Je beoefent vijf pranayama's en leert daarmee je energie te beheersen.
 • Je leert de dualiteit te zien in alles en die te overstijgen tot 'één zijn'.
 • Je wordt geintroduceerd in de sambhavi mudra, een energie oefening.
 • Je verdiept je verder in de asana's

In deze vierde cursus ontdek je wat dualiteit is en daardoor kom je in balans.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 4 van 9
Raja Yoga stap: Pranayama
Bewustzijns niveau: Subtiele energie lichaam
Meditatie tijd: 35 minuten

Het pad heeft je ongemerkt hoger op de berg gebracht. Nu kom je op minder bekend terrein. Je gaat minder bezig met je fysieke lichaam, dat heeft je tot hier gebracht. Nu ga je verschillende energie oefeningen gebruiken om door te kunnen wandelen op de berg, waar je beter moet opletten en je stappen precieser moet zetten op de smaller wordende paadjes. Langzaam ontstijg je de dualiteit.

Zelfrealisatie cursus 5
wanneer: de volgende cursus start in september 2023
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Het grote plaatje
Dit thema gaat over je zelf. Je leert je terug te trekken van de fysieke wereld en luistert naar je eigen energie om je innerlijke zelf te ontdekken.

 • Je beoefent pratyahara om je te leren ontrekken van energie.
 • Je ontdekt een nieuwe concentratie oefening met je eigen energie in plaats van je ademhaling
 • Je leert over bewustzijn en de vijf kosha's, dat zijn bewustzijnsniveaus waarin je aandacht kan zijn.
 • Naarmate de cursussen vorderen worden de yoga houdingen complexer.

In deze vijfde cursus ontdek je hoe de wereld in elkaar zit en krijg je begrip van bewustzijn.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 5 van 9
Raja Yoga stap: Pratyahara
Bewustzijns niveau: Subtiele energie lichaam
Meditatie tijd: 40 minuten

Er lijkt geen eind te komen aan de smalle paadjes, maar je vindt langzaam je weg omhoog door gebruik te maken van een nieuwe oefening die je helpt je concentratie vast te houden en je niet te laten afleiden. De achterliggende theorie wordt je nu gegeven, waardoor je begrijpt waarom je de berg aan het bewandelen bent en wat je aan het tegenkomen bent. Je begint het pad en het leven te begrijpen.

Zelfrealisatie cursus 6
wanneer: de volgende cursus start in december 2023
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Krijg inzicht
Je krijgt een andere kijk op het leven. Je leert je concentratie te verdiepen. Dit thema heeft als doel om een theoretisch begrip van jezelf te krijgen. Je komt meer in controle over je leven en vanaf nu krijg je antwoorden van binnen uit.

 • Je ontdekt jezelf, in de vorm van de drie eenheid van ego, persoon en ziel.
 • Je leert wat samskara's zijn en wat karma is en daarmee de kunst van het leven.
 • Je leert over het leven zelf, waaronder het creatieproces en de dood
 • Je herkent ook de moeilijkere yoga houdingen als uitdaging van het leven

In deze zesde cursus wordt door een andere kijk op het leven 'de zin van het leven' duidelijk.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 6 van 9
Raja Yoga stap: Dharana
Bewustzijns niveau: Subtiele energie lichaam
Meditatie tijd: 45 minuten

Verder op het pad is het nodig om volledig geconcentreerd door te kunnen wandelen. De paadjes worden smaller en gladder, iedere afleiding remt je af. Je krijgt hulp bij het concentreren en ontdekt dat er stadia in je concentratie zijn die je kunt herkennen en waaraan je je kunt vasthouden. Je leert daardoor jezelf begrijpen en krijgt inzicht in alle aspecten van je wezen.

Zelfrealisatie cursus 7
wanneer: de volgende cursus start in maart 2024
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Niet denken
Je hebt genoeg theorie gehad. Dat wordt in dit thema herhaald om je voor te bereiden om meer intuïtief te leven. Je leert wat echte meditatie en stilte is.

 • Je beoefent meditatie, en leert in stilte, zonder gedachten te zijn.
 • De voorgaande theorie wordt herhaald en bekeken vanuit een hogere bewustzijnstoestand.
 • Je ontdekt wat echte aandacht is.
 • Ook in het doen van de yogahoudingen vind je de stilte.

In deze zevende cursus leer je intuïtiever te zijn.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 7 van 9
Raja Yoga stap: Dhyana
Bewustzijns niveau: Subtiele energie lichaam
Meditatie tijd: 45 minuten

Je hebt jezelf tot grote hoogte gebracht. Je overziet jezelf en het leven en kan dat met je denken begrijpen. En dan is het tijd om daar los van te komen. Verder op het pad kun je niet alles meer meenemen. Het denken gaat je belemmeren, je leert dat je zonder gedachten verder moet. Je gaat je dan ook onthechten van je ego en laat die achter, zo kun je met minder bagage doorlopen. Je komt in meditatie en loopt in stilte verder.

Zelfrealisatie cursus 8
wanneer: de volgende cursus start in september 2024
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Intuïtie en intentie
Je leert het leven te zien zo als het is. Je leert je meditatie te verdiepen met als doel je van binnen te zuiveren.

 • Je beoefent vier verschillende mudra's.
 • Je leert wat intentie en intuïtie is, daarmee kom je in contact met je ziel.
 • je leert meebewegen op het ritme en de cyclus van het leven.
 • Je ontdekt de eerste samadhi toestand.
 • je verdiept je meditatie, ook in de yogahoudingen.

In deze achtste cursus zie je het leven zoals het is en leer je mee te stromen.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 8 van 9
Raja Yoga stap: Dhyana
Bewustzijns niveau: Causale lichaam
Meditatie tijd: 50 minuten

Bovenop de berg wordt de lucht ijler, je merkt dat je in een andere wereld bent aangekomen. Een wereld waar er andere (lees: géén) spelregels gelden. Je kunt alleen maar in meditatie zijn en aanschouwen hoe de wereld er vanaf hier uitziet. Het voelt alsof je nu vanzelf verder naar boven wordt gebracht. Je leert dat gevoel te herkennen, je wordt bewust van je eigen bewustzijn. De top van de berg komt in zicht.

Zelfrealisatie cursus 9
wanneer: de volgende cursus start in december 2024
prijs: 250 euro voor 10 lessen van 2 uur

Reserveer een cursus

Liefde, vrede, vreugde
Gaat over het overstijgen van begrippen. Je leert je over te geven aan datgene wat er is.

 • Je ontdekt vijf samadhi toestanden.
 • Je leert een bewustzijns oefening om 'boven jezelf uit te stijgen'
 • Je beoefent samyama's om de essentie van het leven te ontdekken achter iedere ervaring.
 • Je bekijkt het pad dat je hebt bewandeld en de resultaten die de yoga je heeft gegeven.
 • Je leert wat zelfrealisatie is.

In deze negende cursus krijg je inzicht in je zelf door volledige overgave.

De relatie met andere cursussen
Cursus: 9 van 9
Raja Yoga stap: Samadhi
Bewustzijns niveau: Causale lichaam
Meditatie tijd: 50 minuten

Je hebt de top bereikt! Nu is het tijd om niets te doen en te genieten. Maar waarvan? Je hebt tijdens de wandeling omhoog alles achter moeten laten. Je bent hier gekomen zonder iets mee te nemen. Er is niets. Geen objecten, geen gedachten, geen emoties. Er is een gevoel van vreugde, van 'ik ben', van 'zijn'. Nu ga je de eenheid van alles zien. Alles speelt zich af in de eenheid, puur bewustzijn, jij ook, en de berg ook. Er is niets en tegelijkerijd is alles er. Badend in de liefde en vrede zou je je kunnen afvragen of er wel een 'jij', of er wel een berg is.

Lesinformatie

Een les van een cursus, gaat over één onderwerp. Een les is als volgt opgebouwd:


 • Een concentratie oefening (5 min)
 • Een korte uitleg van het onderwerp van de les (10 min)
 • Het doen van de assana’s (40 min)
 • Stilte meditatie (15 min)
 • Tijd voor jou (20 min)
 • Thee (5 min)
 • Satsang/verdieping van het onderwerp naar aanleiding van vragen (15 min)

Een les duurt ongeveer 2 uur. Naarmate je verder komt op je pad worden de tijden anders verdeeld omdat de duur van de meditatie langer is.

De lessen worden gegeven in groepen van maximaal 8 personen zodat er genoeg ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke aandacht.

Docent

“Yoga is de reis van je leven, naar ontwaken. Maar besef, dat er geen reis is, alleen ontwaken. Er is zelfs geen pad, geen tijd. Yoga biedt een plaats om rust te vinden.”


De les wordt gegeven door Herman van Dompseler. Herman is geïnspireerd tot het geven van de lessen door het lezen van diverse spirituele boeken die hun oorsprong hebben in het boeddhisme en hindoeïsme, maar vooral door het beoefenen van Yoga in de praktijk. Herman beoefent meer dan 15 jaar Vipassana meditatie zoals onderwezen door Goenka (www.dhamma.org). In 2016 heeft hij een vierjarige Raja Yoga docenten opleidingen bij Ajita afgerond (rajayoga.home.xs4all.nl). De combinatie van theorie en praktijk maakt dat het mogelijk is geworden om deze lessen zelfrealisatie te verzorgen in de hoop dat iedereen rust kan vinden.

Praktische informatie

Prijzen

Een cursus bevat 10 lessen en kost 250 euro.

De prijs van een les komt overeen met 12,50 euro per uur, inclusief btw. Je ontvangt een factuur voor de cursussen waar je je voor inschrijft.

Na de 10 lessen zijn er twee gratis zelfstudielessen, voordat een volgende cursus begint.

Als je deze lessen volgt kun je ook gratis deelnemen aan de ochtend yoga en meditatie.


Contact

Mail Herman, herman@bamboehuis.amsterdam, of kom langs bij het bamboehuis.

Of reserveer direct een les


Start september 2024

 • Maandagavond 20:30-22:30 – cursus 4
 • Dinsdagavond 20:30-22:30 – cursus 1
 • Woensdagavond 20:30-22:30 – cursus 6
 • Donderdagavond 20:30-22:30 – cursus 8
 • Zaterdagochtend 9:00-11:00 – cursus 1, met Evelien